Chào các anh chị, đây là bản update Pro Apps cho Big Sur. Nếu anh chị đang dùng các bản OS thấp hơn Big Sur thì không cần bản update này, bởi vì bản cũ vẫn là bản đang chạy ổn định và tương thích với nhiều plugin nhất.

Sau khi tải về, anh chị chỉ cần mở ra, kéo thả app vào thư mục Applications và chạy bình thường. Không cần tắt SIP hay Gatekeeper.
hoặc chỉ cần mở ra, kéo thả vào thư mục bên cạnh