AppleCare+ không còn giới hạn số lần bảo hành rơi vỡ, vào nước

Hôm nay ngày 8 tháng 9 năm 2022. Apple vừa cập nhật chính sách bảo...[ Xem thêm ]