Hướng dẫn kiểm tra AppleCare, AppleCare+ và cách đọc các thông số

Check bảo hành Apple, check AppleCare

Check bảo hành Apple, check AppleCare

Việc kiểm tra thời gian bảo hành của MacBook và các thiết bị của Apple nói chung, có vẻ đơn giản với nhiều anh em, nhưng đối với các chị em hoặc những người mới dùng đồ Apple thì đó lại là câu chuyện khác. Vì vậy trong bài này  mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách kiểm tra thời gian bảo hành cũng như cách đọc các thông số trên trang kiểm tra bảo hành của Apple.

I. Cách tìm serial MacBook và các thiết bị Apple.

Để kiểm tra bảo hành chúng ta cần có serial thiết bị. Vậy serial nằm ở đâu?

1. Với MacBook và Mac:

 • Trên màn hình chính, ấn vào biểu tượng quả táo  => About This Mac
 • Dòng “Serial Number” chính là serial của MacBook. Chúng ta chọn hết toàn bộ phần khoanh đỏ => sau đó ấn chuột phải => chọn copy

2. Với iPhone, iPad:

Vào Settings > General > About.  (hoặc Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu)

Trong phần khoanh đỏ là serial của iPhone.

II. Cách kiểm tra thời gian bảo hành

Cách này áp dụng cho tất cả các thiết bị Apple, bao gồm Mac, MacBook, iMac, iPad, iPhone, iPod, AirPods, Apple Watch… 

Các loại phụ kiện như chuột Magic Mouse, Bàn phím Magic Keyboard…Sẽ không kiểm tra được theo cách này.

Đầu tiên truy cập địa chỉ: checkcoverage.apple.com

Đây là trang web kiểm tra thời gian bảo hành chính thức của Apple.

Tại ô “Enter your serial number” nhập serial của thiết bị cần kiểm tra vào. (serial đã copy ở trên)

Tại ô “Please enter the code”  nhập mã xác nhận trong hình vào.

Sau đó ấn “Continue” kết quả trả về sẽ có một trong 4 dạng sau:

Các thiết bị trong hình 1 và hình 4 đều đã hết hạn hỗ trợ qua điện thoại. Tuy nhiên chưa hết hạn bảo hành mặc định. Vì vậy vẫn còn đăng ký AppleCare được. Chắc chắn 100%. 

III. Cách đọc hiểu các thông tin trên trang check bảo hành.

Để đăng ký được AppleCare, bắt buộc thiết bị của chúng ta khi check phải như hình 1 hoặc hình 4 

2 – Valid Purchase Date

Dòng này cho biết đây là một sản phẩm chính hãng của Apple.

3 -Telephone Technical Support

Dòng này cho biết tình trạng hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại.

 • Telephone Technical Support: Active

Nếu có màu xanh, đi kèm chữ Active nghĩa là máy đang được hưởng chế độ hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng qua điện thoại miễn phí. (hình 1 và hình 4) 

Thời gian hết hạn hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại sẽ được hiển thị ngay phía dưới. 

Trường hợp chỉ có chữ Active mà không có thời gian, thì có nghĩa máy đã mua AppleCare và được hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại đến khi hết hạn AppleCare. (ví dụ: Trong hình 2, dưới dòng Telephone Technical Support không có thời gian hết hạn, có nghĩa thiết bị này sẽ được hỗ trợ qua điện thoại miễn phí cho đến khi hết hạn AppleCare)

 • Telephone Technical Support: Expired

Nếu dòng chữ này màu vàng, có chữ Expired phía sau, nghĩa là đã hết thời gian được hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại. (hình 1 và hình 4) 

4 – Repairs and Service Coverage

Dòng này cho biết tình trạng và thời hạn bảo hành.

 • Repairs and Service Coverage: Active 

Nếu có màu xanh, đi kèm chữ Active nghĩa là máy đang trong thời gian được bảo hành. (hình 1, 2,) 

Thời gian bảo hành sẽ được thể hiện ngay phía dưới. (ví dụ: Trong hình 1 thời gian bảo hành tới 20/6/2020)

 • Repairs and Service Coverage: Expired

Nếu có màu vàng, có chữ Expired phía sau, nghĩa là máy đã hết bảo hành. (hình 3)

5 – Covered by AppleCare Protection Plan

Dòng này cho biết máy đã được mua AppleCare Protection Plan.

Thời gian hết hạn AppleCare sẽ được hiển thị ngay phía dưới. (ví dụ: Trong hình 1 thời gian bảo hành tới 20/6/2020)

IV. Kết luận

 1. Để đăng ký AppleCare, khi check bảo hành kết quả trả về phải giống như hình 1 hoặc hình 4
 2. Nếu kết quả trả về như hình 2, có nghĩa thiết bị đã có AppleCare, chúng ta không thể đăng ký thêm được AppleCare nữa. Tuy nhiên có thể xin renew để lên AppleCare+ khi AppleCare hết hạn. Xem thêm renew AppleCare lên AppleCare+ tại đây
 3. Nếu kết quả trả về như hình 3 thì có 2 trường hợp xảy ra.
  – Nếu máy chưa đăng ký AppleCare hay AppleCare+ lần nào, thì có nghĩa nó đã hết hạn bảo hành mặc định, hết hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại và không thể đăng ký thêm AppleCare.
  – Nếu trước đó máy đã có AppleCare hoặc AppleCare+ thì có nghĩa nó đã hết hạn AppleCare hoặc AppleCare+  Tuy nhiên nếu hết hạn AppleCare hoặc AppleCare+ chưa quá 30 ngày thì vẫn có thể cứu chữa được. Bằng cách xin renew lên AppleCare+ tại đây
 

Leave a Reply