AppleCare vs AppleCare+ cho Mac có bảo hành toàn cầu?

Apple công bố trên trang dành riêng cho AppleCareAppleCare Plus. Nguyên văn như sau:
“You can even get local repair service when you visit other countries around the world” và “AppleCare+ provides global repair coverage, both parts and labor, from Apple-authorized technicians around the world.”
Có nghĩa là AppleCare+ hoặc AppleCare cung cấp phạm vi sửa chữa toàn cầu, cả linh kiện và nhân công, từ các kỹ thuật viên được Apple ủy quyền trên khắp thế giới
“You can even get local repair service when you visit other countries around the world”

 

“AppleCare+ provides global repair coverage, both parts and labor, from Apple-authorized technicians around the world” Có nghĩa: AppleCare+ cung cấp phạm vi sửa chữa toàn cầu, cả linh kiện và nhân công, từ các kỹ thuật viên được Apple ủy quyền trên khắp thế giới.

– Link AppleCare Plus : https://www.apple.com/vn/support/products/mac/

Để kiểm chứng thông tin AppleCare / AppleCare Plus cho Mac bảo hành toàn cầu hay không. Các bạn có thể vào link trên xem chi tết.

Một số điều cần lưu ý:

  • Để tránh việc nhân viên hỗ trợ trả lời chưa chính xác, ảnh hưởng tới quyền lợi khách hàng. Apple đã công bố điều khoản hỗ trợ toàn cầu “Global repair coverage” trên trang chủ với biểu tượng quả địa cầu.
  • Ở Việt Nam chưa có Apple Store nhưng có “Apple Authorized Service Provider” Khoản (1) (3) nên các dịch vụ AppleCare hay AppleCare Plus đều được hỗ trợ.
  • AppleCare Plus sẽ không khả dụng nếu bạn đang ở tại các quốc gia: Không có “Apple Store” cũng không có đại lý uỷ quyền “Apple Authorized Service Provider” hoặc nằm trong danh sách cấm vận của Hoa kỳ, như một số quốc gia ở khu vực tranh chấp, chiến tranh…
  • AppleCare Plus không có tác dụng nếu thiết bị có vấn đề về nguồn gốc như: bị báo mất, trộm cắp, bị khoá bởi Apple hoặc nhà cung cấp hoặc bị khoá bởi công ty chủ quản (MDM), bị thay thế linh kiện bởi bên thứ 3…

Leave a Reply

Sending