Apple kéo dài chương trình bảo hành mở rộng lên 5 năm

Theo đó, những máy MacBook Pro 13” đời 2016 sẽ được bảo hành lỗi đứt cáp lên tới 5 năm (trước đây là 4 năm) kể từ ngày chiếc máy đầu tiên được bán ra hoặc 3 năm kể từ ngày chương trình bắt đầu. Tùy theo điều kiện nào lâu hơn. Chương trình này được bắt đầu từ ngày 21 tháng 5 năm 2019.

Chương trình có hiệu lực trên toàn cầu.

Chỉ áp dụng cho dòng 13 inch sản xuất năm 2016. Các dòng khác không nằm trong chương trình này.

Những khách hàng đã trả tiền để thay thế cho lỗi này sẽ được hoàn tiền. Liên hệ với Apple để biết thêm thông tin chi tiết.

Yêu cầu: Thay thế chính hãng tại Apple hoặc trung tâm bảo hành ủy quyền Apple và có hóa đơn thanh toán.

Nguồn: Apple

Leave a Reply